Güneş, dünyamıza enerji veren büyük bir enerji kaynağıdır.

Güneş enerjisi  veya  Güneş erkesi, Güneş ışığından enerji elde  edilmesi sistemine dayalı teknolojidir. Güneşin yaydığı ve dünyamıza ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. 

Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır.

Dünya atmosferinin dışında güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır.

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

"Petrolün bir trilyon varilini tüketmek 125 yılımızı almıştı, geriye kalan bir trilyonu ise sadece 30 yılda tüketeceğiz"  Genel olarak kazancımızın 1/3'ünü enerji giderlerine öderiz ve bu büyük bir miktardır. Güneş enerji sistemlerinin verimli olmadığı ön yargısına karşılık,  güneş enerjisi ile su ısıtma sisteminde bu oran %60 değerlerini yakalamış bulunmaktadır. Kuracağınız bir güneş enerji sistemi kısa süre içerisinde yatırım maliyetini karşılayarak, çevre dostu enerji keyfini masrafsız kullanırsınız. 

Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerji potansiyeli birçok ülkeye göre daha yüksek orandadır. Bu durumdan faydalanmak, ülke ve ev ekonomisi açısından karlı çıkmak için güneş enerjisini değerlendirmek hepimizin görevidir.