TÜRKİYE'DE GÜNEŞ ENERJİSİ

Türkiye'de güneş enerjisi ticari faaliyetler göz önüne alındığında daha çok düzlemsel güneş kolektörleri alanında gelişmiştir. Ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren birçok firma bulmak mümkündür. Resmi kaynaklara göre bu firmaların sayısı 100'den fazla olduğu bilinmektedir. Sadece iç piyasaya mal üretmeyen bu firmalar, toplam üretimin yaklaşık %30'unu ihraç etmektedirler. Bu açıdan bakıldığında dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri pek gerilerde değildir.
Söz konusu güneş piller olduğunda gerektirdikleri yüksek teknoloji sebebiyle yurdumuzda yapılan çalışmalar sınırlı boyutlardadır. Henüz Ticari bir ürün olarak oluşturulamasa da Ege üniversitesi ve Muğla Üniversitesi'nde deneysel başarılar elde edilmiştir. Özel sektörün de katkısıyla önümüzdeki yıllarda kendi güneş pillerimizi üretebilmemiz planlanmaktadır.

Türkiyenin Güneşten Yararlanma Potansiyeli
T
ürkiye'de yüzeyin aldığı ortalama güneşlenme miktarı yılda 1300kwh/m² 'dir. Bu değer günlük 3,6kwh/m² civarındadır(Elektrik İşleri Et.İd.) Bir günlük güneşlenme süresini ise 7,2saat olarak hesaplanmaktadır. Güneşten verimli oranlarda yararlanılabilen gün sayısı yılda 110 gün gibi yüksek bir seviyededir. Türkiye'nin güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli en fazla olan bölgesi Güneydoğu .Anadolu Bölgesi'dir. Akdeniz Bölgesi ikinci sıradaki bölgemizdir.
Aşağıdaki tablo Türkiye'nin güneşlenme potansiyeline göre aylık değişimleri verilmiştir.

Bölegelere göre güneşlenme süreleri

BÖLGELERToplam Enerji kWh/m2-yıl  Güneşlenme Saati
G.DOĞU ANADOLU1460 kWh/m2-yıl2993
AKDENİZ BÖLGESİ 13902956
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 13652664

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

13142628
EGE BÖLGESİ 13042738
MARARA BÖLGESİ 11682409
KARADENİZ BÖLGESİ 11201971


Türkiye’nin brüt güneş enerjisi potansiyeli 87.5 milyon ton eşdeğer petroldür. Bu değerin 26.5'i ısıl kullanıma, 8.75'i ise elektrik üretmeye uygundur. Ülkemiz günümüzde bu potansiyelin yüzbinde ikisinden yararlanmaktadır.
Türkiyede bulunan konut sayısı yaklaşık 18 milyon dolayındadır. Bu konutlardan 4 milyonu çeşitli şekillerde güneş enerjisinden yararlanmaktadır. Bedava enerji sağlayan güneş enerjisinin enerji maliyetlerie 600 milyon dolarlık katkısı vardır.(2007) Uzmanlar Türkiye'nin güneş potansiyelini yeterli seviyede kullanabilmesi durumunda 3.5 Milyar dolarlık bir tasarrufun yakalanmasının zor olmadığını söylemektedir.